Termeni si conditii


CONDIŢII DE UTILIZARE A CALENDARPERSONALIZAT.RO

1. ACORDUL DE UTILIZARE A SITE-ULUI
1.1 Site-ul CalendarPersonalizat.ro (denumit în continuare „Site-ul” sau „CelendarPersonalizat.ro”), conţinutul acestuia, inclusiv orice pagină componentă a acestuia şi interfaţa de acces la oricare dintre ofertele făcute de S.C. MIXPRINT MEDIA SRL, având sediul în Bucuresti, Stada Elena Caragiani nr. 18, bloc 3A, sc. 3, et 4, ap.47, sector 1, înregistrată la Oficiul registrului comerţului sub nr. J40/4883/13.04.2009, cod fiscal RO 25438910 (denumită în continuare şi „Tipografics” sau „S.C. MIXPRINT MEDIA SRL”) sunt puse la dispoziţie de SC Ascend Netsolutions SRL – Bucureşti şi pot fi utilizate numai în conformitate cu condiţiile de acces şi utilizare precizate aici, care trebuie citite cu atenţie înainte de a utiliza CelendarPersonalizat.ro.
1.2 Prevederile menţionate în continuare, respectiv condiţiile de utilizare a Site-ului de către orice persoană, constituie contractul (denumit în continuare „Contractul”) dintre SC Ascend Netsolutions SRL – Bucureşti SC, cu sediul în Bucureşti, bd. Aerogării, nr. 1, cam. 1, sector 1, înregistrată la Oficiul registrului comerţului sub nr. J40/10301/27.10.2010, având cod fiscal RO27629577, şi orice persoană care utilizează Site-ul (denumită în continuare „Utilizator”).
1.3 Utilizarea acestui Site, respectiv acţionarea comenzilor de contractare a ofertelor presupune capacitatea legală necesară pentru legarea unor raporturi contractuale, astfel că utilizarea Site-ului (inclusiv acţionarea oricăror comenzi de contractare a ofertelor) constituie o declaraţie privind îndeplinirea următoarelor condiţii (i) împlinirea vârstei de 18 ani; (ii) inexistenţa unor circumstanţe care afectează capacitatea legală şi (iii) acceptarea deplină a prevederilor din acest Contract. Dacă oricare dintre aceste condiţii nu este îndeplinită, trebuie să încetaţi imediat utilizarea Site-ului.
1.4 Utilizarea de către orice persoană a oricăror funcţionalităţi din Site creează, automat şi fără altă formalitate, calitatea de Utilizator în sensul acestui Contract. Refuzul de a deveni Utilizator în sensul acestui Contract, presupune obligatoriu încetarea imediată a utilizării Site-ului.
1.5 Clauzele din prezentul Contract se aplică tuturor secţiunilor din Site, iar în situaţia în care, în cadrul Site-ului, există condiţii de utilizare specifice anumitor secţiuni, respectivele condiţii de utilizare vor prevala faţă de clauzele acestui Contract care se suprapun unor clauze specifice din respectivele condiţii de utilizare.
1.6 Pentru a asigura respectarea condiţiilor de acces şi utilizare a Site-ului, Utilizatorul se obligă să verifice la momentul fiecărei accesări a Site-ului condiţiile de utilizare a Site-ului. Utilizarea Site-ului după accesare, chiar şi în cazul omisiunii Utilizatorului de a analiza condiţiile de utilizare, reprezintă acordul explicit al Utilizatorului de acceptare a respectivelor condiţii.

2. SERVICIILE DISPONIBILE
2.1 Prin CalendarPersonalizat.ro, SC Ascend Netsolutions SRL – Bucureşti oferă Utilizatorilor o interfaţă tehnică de perzonalizare calendare, ce vor fi tiparite de Tipografics. Interfaţa tehnică este disponibilă pentru Utilizator gratuit, după înregistrarea Utilizatorului.

CUMPĂRAREA
2.2 Cumpărarea se face contra cost, în condiţiile specificate în secţiunea „Preturi” sau în secţiuni similare din cadrul Site-ului.
2.3 Cumpărarea se poate face prin înregistrarea Utilizatorului cu datele corecte solicitate.
2.4 Fiecare pachet de pana la 3 calendare are atasat constul standard de transport (aproximativ 12 lei). Pentru un numar mai mare de 3 calendare pe comanda, Furnizorul poate fi taxat suplimenta, conform greutati coletului, conform procedurilor disponibile partenerului de transport: urgent-curier.ro
2.5 Utilizatorul înscris poate alege oricare din modelele disponibile pentru personalizare
2.6 Ofertantul calendarului personalizat şi Utilizatorul beneficiar al ofertei sunt singurii care răspund de modul în care se derulează raporturile contractuale astfel încheiate între aceştia, fără a implica CalendarPersonalizat.ro şi/sau orice entitate asociată cu Site-ul, altfel decât rezultă expres din aceste condiţii. Tipografics este singurul răspunzător pentru respectarea reglementărilor în vigoare privind vânzarea materialelor printate, inclusiv pe cele privind contractele la distanţă.
2.7 Produsele pot fi achiziţionate de către Utilizator prin înscrierea sa şi acceptarea ofertei Tipografics, astfel că SC Ascend Netsolutions SRL – Bucureşti, CalendarPersonalizat.ro sau alte entităţi asociate cu acestea, nu răspund pentru nici un fel de consecinţe care ar putea decurge din raporturile stabilite între Utilizator şi Tipografics, în urma contactării de către Utilizator a Tipografics. Prin urmare, Utilizatorul este de acord în mod explicit că nu poate cere de la SC Ascend Netsolutions SRL – Bucureşti, respectiv de la CalendarPersonalizat.ro, nici un fel de sumă sau contraprestaţie de orice fel (inclusiv daune-interese) pentru consecinţele care rezultă din comunicările sale cu Tipografics şi nici pentru orice alte efecte rezultate din raporturile contractuale stabilite între Utilizator şi Tipografics.
2.8 SC Ascend Netsolutions SRL – Bucureşti, respectiv CalendarPersonalizat.ro, nu îşi asumă nici o obligaţie de a supraveghea, înregistra sau edita comunicările stabilite între Utilizator şi Tipografics prin intermediul interfeţei tehnice de acces a ofertelor. SC Ascend Netsolutions SRL – Bucureşti nu răspunde pentru nici un efect pe care îl poate avea completarea eronată de către Utilizator a datelor care i se solicită.

3. PLATA
3.1 Plata produselor comandate se face după înscrierea în Site a Utilizatorului prin achitarea contravalorii acestora prin una dintre următoarele modalităţi: prin sistemul de plată online Gecad sau ramburs la momentul livrării produselor prin curier.
3.2 Pentru efectuarea plăţii valabile, Utilizatorul va reţine şi va folosi datele de identificare specificate în secţiunea specială şi prin mesajele e-mail primite pentru confirmarea comenzii.

4. LIVRAREA
4.1 Livrarea produselor face de Tipografics prin modalităţile alese de acesta sau, după caz, de către SC Ascend Netsolutions SRL – Bucureşti către Utilizatorul care s-a înscris în Site şi care a achitat contravaloarea acestora.
4.2 Adresa de livrare aleasă de Utilizator pentru livrarea produselor trebuie să fie situată într-o localitate din România, care este în mod curent accesibilă pentru trimiteri poştale sau echivalente.
4.3 Nici Tipografics, nici SC Ascend Netsolutions SRL – Bucureşti nu răspund pentru eşuarea livrării din motive care ţin de culpa/conduita Utilizatorului, precum furnizarea de date incorecte/inadecvate pentru livrare la momentul înscrierii în Site.
4.4 Utilizatorul poate alege ridicarea personala de la punctul de lucru Tipografics, din sediul ELECTROMAGNETICA BUSINESS PARK Calea Rahovei 266-268 Corp 61 et 4 cam 40, fara achitarea costurilor de transport.

5. LIMITE DE ACCES ŞI UTILIZARE A SITE-ULUI

5.1 Utilizatorul va folosi pentru accesarea şi utilizarea Site-ului propriile sale echipamente, sisteme şi programe (PC, conexiune internet, browser etc.). Deşi SC Ascend Netsolutions SRL – Bucureşti a depus eforturi pentru asigurarea accesibilităţii şi utilizării interfeţei tehnice incluse în Site pentru accesarea/furnizarea prin internet („online”) a ofertei de produse, SC Ascend Netsolutions SRL – Bucureşti nu răspunde pentru compatibilitatea echipamentelor, sistemelor sau programelor folosite de Utilizator cu interfaţa tehnică inclusă în Site pentru accesarea/furnizarea online a ofertelor.
5.2 Utilizatorul nu poate copia, publica, descărca, transmite, vinde, utiliza în aplicaţii sau proiecte proprii sau ale unor terţi, nici intermedia sau înstrăina în nici un mod materialele (texte, imagini, secvenţe video sau audio etc.) publicate în Site, fără acordul prealabil scris al SC Ascend Netsolutions SRL – Bucureşti, exceptând cazul în care în Site se prevede explicit altfel.
5.3 În utilizarea acestui Site şi/sau pentru contractarea ofertelor din Site sunteţi de acord să nu: (i) utilizaţi Site-ul pentru a trimite junk e-mail, spam, mesaje în lanţ, scheme piramidale sau orice alte mesaje nesolicitate, comerciale sau în alt mod; (ii) afişaţi, transmiteţi, publicaţi, distribuiţi sau difuzaţi materiale sau informaţii care sunt defăimătoare, ilegale, obscene, indecente, ameninţătoare, abuzive, de hărţuire sau ilegale; (iii) afişaţi, transmiteţi, publicaţi, distribuiţi sau difuzaţi materiale sau informaţii care ar putea incita la discriminare, ură sau violenţă faţă de orice persoană sau un grup, pe criterii de rasă, religie, handicap, naţionalitate sau în alt mod ilegal; (iv) ameninţaţi, abuzaţi, perturbaţi sau să încălcaţi în orice mod drepturile legale (inclusiv drepturile la intimitate) ale altor persoane; (v) utilizaţi orice informaţii sau materiale în orice manieră care încalcă un drept de autor, brevet, marcă comercială sau alt drept de proprietate ale oricărei persoane; (vi) să încărcaţi fişiere care conţin un virus, viermi, troieni sau date corupte care pot afecta funcţionarea calculatorului sau a proprietăţii altuia; (vii) colectaţi sau stocaţi informaţii personale despre alte persoane, inclusiv adrese de e-mail; (viii) faceţi reclamă sau să oferiţi cumpărarea sau vinderea de bunuri sau servicii în orice scop comercial, cu excepţia cazului în care mijlocul de comunicare pus la dispoziţie de Site permite în mod specific astfel de comunicări şi numai pentru categoria de servicii şi/sau bunuri prevăzută explicit; (ix) vă prezentaţi ca având o altă identitate în scopul de a înşela ori induce în eroare alte persoane; (x) încălcaţi legile sau regulamentele în vigoare; (xi) accesaţi/utilizaţi Site-ul/ofertele în orice mod care ar putea dezactiva, suprasolicita sau afecta Site-ul/contractarea ori derularea ofertelor sau care ar duce la interferenţa cu altă parte care utilizează şi beneficiază de Site/oferte; (xii) afişaţi, transmiteţi, publicaţi, distribuiţi sau să difuzaţi materiale sau informaţii pe care nu aveţi dreptul de a le transmite potrivit legii sau unui contract ori unei relaţii contractuale sau fiduciare (de mandat), cum ar fi de informaţii privilegiate sau informaţii confidenţiale dezvăluite în cursul raporturilor de muncă sau al executării unui acord de confidenţialitate; (xiii) alteraţi rezultatele de evaluare ori sistemul de evaluare a ofertanţilor/Utilizatorilor prin autoevaluare sau alte procedee cu efect similar, precum evaluarea pozitivă a unui ofertant cu care aveţi relaţii de rudenie, de afiliere sau altele care presupun o decizie interesată; (xiv) încercaţi să obţineţi acces neautorizat la oricare dintre oferte, alte conturi, sisteme de computere sau reţele conectate la Site/oferte prin hacking, spargere de parola sau prin orice alte mijloace.
5.4 Orice încălcare a acestor limitări poate duce la blocarea accesului la Site a Utilizatorului şi/sau la suspendarea contului de utilizator, precum şi, după caz, la sesizarea organelor în drept pentru aplicarea sancţiunilor contravenţionale sau penale. Aceleaşi prevederi se aplică şi tentativei.

6. ÎNREGISTRAREA UTILIZATORULUI
6.1 În cazul în care interfaţa tehnică prin care se achiziţionează produse vă solicită să va înscrieţi, respectiv să vă creaţi un cont, vi se va cere să finalizaţi procesul de înregistrare prin furnizarea unor informaţii şi înregistrarea unui nume de utilizator şi/sau alte informaţii pentru utilizarea interfeţei tehnice şi achiziţionarea de calendare personalizate.
6.2 În nici un caz SC Ascend Netsolutions SRL – Bucureşti, sau orice firme asociate cu CalendarPersonalizat.ro nu vor fi răspunzătoare pentru nici un fel de pierderi directe sau indirecte aferente şi pentru nici un fel de daune care ar rezulta din divulgarea de către dv. a datelor şi informaţiilor furnizate pentru achiziţionarea efectivă a produselor.
6.3 Înregistrarea Utilizatorului în vederea achiziţionării produselor poate fi amânată sau refuzată atunci când nu sunt furnizate informaţiile necesare solicitate, precum şi atunci când Utilizatorul are o situaţie care generează un conflict de interese incompatibil cu oferta Tipografics, cu securitatea Site-ului sau cu activitatea SC Ascend Netsolutions SRL – Bucureşti şi/sau a oricărei entităţi asociate cu aceasta.
6.4 SC Ascend Netsolutions SRL – Bucureşti şi, respectiv, CalendarPersonalizat.ro sau orice entitate asociată nu are nici o obligaţie de a monitoriza procesul de contractare a ofertelor de bilete propriu-zise, dar are dreptul de a revizui datele, informaţiile şi materialele postate în Site prin orice mijloc de comunicare şi de a îndepărta, discreţionar, orice fel de materiale sau date care încalcă condiţiile de acces şi utilizare ale Site-ului sau care este, în opinia CalendarPersonalizat.ro, inacceptabil.

7. DATE CU CARACTER PERSONAL & CONFIDENŢIALITATE
7.1 Înregistrarea unui Utilizator în vederea contractării legale a ofertelor presupune furnizarea unor informaţii de bază privind persoana Utilizatorului. CalendarPersonalizat.ro va menţine confidenţialitatea datelor transmise de aceştia pentru înregistrare şi nu le va face publice, exceptând cazurile prevăzute de lege şi în acest Contract.
7.2 În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date SC Ascend Netsolutions SRL – Bucureşti este operator de date (cu nr. 0015369 de înregistrare în Registrul General şi nr. notificare: 20643) şi are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale pe care Utilizatorul le furnizează despre sine. Scopul colectării datelor este: emiterea documentelor de plată, informarea Utilizatorului asupra stării comenzii şi livrarea către Utilizator a produselor comandate.
7.3 Utilizatorul nu este obligat să furnizeze aceste date, însă refuzul de a furniza datele va determina imposibilitatea efectuării comenzii. Potrivit Legii nr. 677/2001, Utilizatorul beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi de dreptul de a se adresa justiţiei. Aceste drepturi ale Utilizatorului pot fi exercitate prin informarea in scris a SC Ascend Netsolutions SRL – Bucureşti, expediata pe adresa societăţii.
7.4 În cazul în care vor fi furnizate date personale de către Utilizatori, CalendarPersonalizat.ro se obligă să păstreze confidenţialitatea respectivelor date colectate prin intermediul Site-ului, iar Utilizatorul este de acord în mod explicit ca datele furnizate să fie prelucrate de către SC Ascend Netsolutions SRL – Bucureşti, respectiv CalendarPersonalizat.ro, şi/sau folosite pentru livrarea efectivă a produselor către Utilizator şi/sau executarea prezentului Contract sau a celui de achiziţionare a produselor.
7.5 Prin utilizarea serviciilor de acces la interfaţa tehnică, Utilizatorul este de acord ca datele sale cu caracter personal, inclusiv cele de identificare (precum codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate), furnizate către SC Ascend Netsolutions SRL – Bucureşti să fie transmise Tipografics/curierilor pentru livrarea produselor şi prelucrate de SC Ascend Netsolutions SRL – Bucureşti în scopuri legate de furnizarea serviciilor de comunicaţii în cadrul raporturilor stabilite între SC Ascend Netsolutions SRL – Bucureşti şi autorităţile competente şi/sau cu alte persoane sau instituţii pentru realizarea unui interes legitim al SC Ascend Netsolutions SRL – Bucureşti, inclusiv pentru constituirea de baze de date şi utilizarea acestora în scopul prestării de servicii.
7.6 Prin utilizarea serviciilor oferite de SC Ascend Netsolutions SRL – Bucureşti, Utilizatorul îşi exprimă acordul ca acesta să beneficieze de comunicări directe legate de achiziţia produselor şi/sau de promovare a serviciilor/avantajelor oferite de SC Ascend Netsolutions SRL – Bucureşti sau prin intermediul partenerilor.
7.8 Utilizatorul beneficiază de drepturile prevăzute de art. 12-15 din Legea nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

8. LEGĂTURI CĂTRE SITE-URI ALE UNOR TERŢE PĂRŢI
8.1 CalendarPersonalizat.ro poate include legături (link-uri) către Site-uri ale unor terţe părţi care sunt controlate şi întreţinute de către alte persoane. Orice legătură către/la alte Site-uri nu este o aprobare a acestora şi declaraţi că sunteţi de acord că SC Ascend Netsolutions SRL – Bucureşti, respectiv CalendarPersonalizat.ro şi oricare dintre firmele asociate cu CalendarPersonalizat.ro, inclusiv orice angajat, director sau administrator al lor, nu va fi ţinut răspunzător pentru conţinutul sau disponibilitatea oricăruia dintre respectivele site-uri.

9. DECLINAREA ŞI LIMITAREA RĂSPUNDERII
9.1 Utilizarea Site-ului se face în condiţiile prezente şi “CA ATARE”, respectiv “AŞA CUM ESTE DISPONIBIL”, fără nicio reprezentare sau aprobare şi fără vreo garanţie, fie ea expresă sau implicită, exceptând reprezentările referitoare la plăţi făcute de Utilizator prin intermediul Site-ului.
9.2 SC Ascend Netsolutions SRL – Bucureşti, respectiv CalendarPersonalizat.ro şi entităţile asociate cu CalendarPersonalizat.ro, inclusiv orice angajat, director sau administrator al acestora, nu vor fi răspunzători pentru nici o pierdere directă, indirectă sau aferentă şi pentru nici un fel de prejudicii (incluzând, fără a se limita la: pierderea afacerii sau oportunităţii, pierderea de date, venituri sau profituri de orice fel) decurgând din sau în legătură cu utilizarea Site-ului.
9.3 SC Ascend Netsolutions SRL – Bucureşti nu declară şi nu oferă nici o garanţie că Site-ul/ofertele de bilete vor răspunde aşteptărilor Utilizatorului altfel decât s-a prevăzut explicit sau că vor îndeplini anumite cerinţe şi nici că funcţionalitatea Site-ului va fi neîntreruptă sau fără erori, că defectele vor fi corectate sau că Site-ul, ofertele de bilete sau serverul care le face disponibile sunt lipsite de viruşi informatici sau orice alte elemente care pot afecta sistemele cu care interacţionează direct sau indirect.
9.4 SC Ascend Netsolutions SRL – Bucureşti şi/sau entităţile asociate cu CalendarPersonalizat.ro îşi rezervă dreptul de a vă refuza oricând accesul la orice ofertă de bilete şi de a nu răspunde pentru utilizarea neautorizată/frauduloasă a Site-ului. În cazul în care Utilizatorul a plătit contravaloarea produselor, Utilizatorul are legal dreptul de a pretinde de la Tipografics livrarea produselor şi nu de la Ascend Netsolutions SRL – Bucureşti.
9.5 SC Ascend Netsolutions SRL – Bucureşti şi/sau entităţile asociate cu CalendarPersonalizat.ro îşi rezervă dreptul de a refuza sau de a elimina imagini sau texte postate în Site ori transmise prin mijloacele de comunicare şi/sau de utilizare a ofertelor.

DESPĂGUBIRI
9.6 Prin utilizarea Site-ului, respectiv a interfeţei tehnice de contractare a ofertelor, precum şi prin achiziţionarea produselor, Utilizatorul îşi exprimă acordul să despăgubească şi să exonereze de răspundere SC Ascend Netsolutions SRL – Bucureşti, CalendarPersonalizat.ro şi/sau firmele asociate cu CalendarPersonalizat.ro, inclusiv orice angajat, director sau administrator al lor, în legătură cu orice încălcare a acestui Contract pe care Utilizatorul o săvârşeşte, ca şi în legătură cu orice pretenţie sau cerere împotriva SC Ascend Netsolutions SRL – Bucureşti, CalendarPersonalizat.ro sau a oricăror firme asociate cu CalendarPersonalizat.ro, inclusiv a angajaţilor, directorilor sau administratorilor acestora făcută de către o terţă parte şi care decurge din utilizarea neconformă de către Utilizator a Site-ului şi/sau din transmiterea oricărui element de conţinut transmis prin intermediul CalendarPersonalizat.ro, incluzând, fără limitare, toate cererile, acţiunile, procedurile, pierderile, daunele-interese, costurile, cheltuielile (inclusiv costurile rezonabile şi cheltuieli legale), oricum ar fi suferite sau suportate de către CalendarPersonalizat.ro sau de către firmele asociate cu Site-ul.

10. DREPTURI DE AUTOR, PROPRIETATEA INTELECTUALĂ
10.1 Aceste condiţii de utilizare sunt protejate de legile privind dreptul de autor şi nu pot fi utilizate de alte persoane sau entităţi de orice fel, prin modificare sau copiere, fără acordul prealabil şi scris al autorului.
10.2 SC Ascend Netsolutions SRL – Bucureşti îşi păstrează toate drepturile de proprietate intelectuală cu privire la conţinutul publicat/furnizat prin intermediul Site-ului (texte, imagini, secvenţe video sau audio etc.).

11. NULITĂŢI
11.1 Dacă oricare din clauzele acestui Contract va fi declarată de o instanţă competentă ca invalidă, ilegală sau inaplicabilă din orice motiv, respectiva clauză (orice termen/condiţie) va fi înlăturat(ă) iar restul clauzelor (termenilor şi condiţiilor) vor rămâne în vigoare, continuând să producă efecte, fiind obligatorii şi executorii. În cazul unei astfel de nulităţi, clauzele, termenii şi/sau condiţiile anulate vor fi înlocuiţi/înlocuite cu alţii/altele adecvate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data la care hotărârea judecătorească de declarare a nulităţii are efect juridic.

LEGEA APLICABILĂ & INSTANŢA DE JUDECATĂ
11.2 Acest Contract va fi guvernat de şi interpretat în conformitate cu legile din România, iar orice dispute sau litigii dintre părţi în legătură cu acesta vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din Bucureşti, România.